O ELSA

ELSA – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

[z ang. European Law Students’ Association] największa, apolityczna niezarobkowa organizacja na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Założona została w 1981 roku w Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Węgier, Niemiec i Polski.

Obecnie ma swoje oddziały w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

Działamy w ramach 4 grup projektowych:

elsa_krakow_2

Program Wymiany Praktyk Studenckich (z ang. STEP – Students Trainee Exchange Programme) mający na celu ułatwianie dostępu i organizowanie dla studentów prawa praktyk krajowych i zagranicznych w różnorakich instytucjach, firmach, kancelariach oraz spotkań z przyszłymi pracodawcami w czasie projektów takich jak Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.

Działalność Naukowa (z ang. Academic Activities) to program, którego głównym celem jest stworzenie studentom prawa możliwości sprawdzenia wiedzy zdobytej w trakcie edukacji akademickiej oraz umiejętności praktycznych poprzez organizowanie szeregu konkursów naukowych.

Seminaria i konferencje (z ang. Seminars & Conferences) zajmuje się przygotowywaniem międzynarodowych wymian studenckich, szkoleń i kursów, spotkań naukowych, a także letnich szkół prawa.

Marketing zajmuje się pozyskiwaniem partnerów dla Organizacji, pozyskiwaniem funduszy a także szeroko pojętą promocją Stowarzyszenia.

Struktura:

  • Zarząd Międzynarodowy (International Board) w Brukseli,
  • grupy narodowe,
  • grupy lokalne.