Orzeczenia

Orzeczenia XXI Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę:

  • Prawo karne – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016r. (I KZP 20/15)
  • Prawo konstytucyjne – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014r. (K 52/13)
  • Prawo cywilne – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2017r. (V CSK 41/14)
  • Prawo finansowe – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. (II FSK 1125/12)
  • Prawo administracyjne – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2016r. (I OSK 2691/15)