Orzeczenia

Orzeczenia – Konkurs na Glosę

 

  • Prawo administracyjne – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2017 roku (II GSK 447/16)
  • Praco cywilne – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2017 roku (V CSK 81/17)
  • Prawo karne – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2017 roku (III KK
    103/17)
  • Prawo finansowe – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2018 roku (II UK 343/17)
  • Prawko konstytucyjne – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 roku (K 9/17)