Patroni Honorowi

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu